Hoa Đỗ quyên trong thi ca

Đỗ quyên, một loài hoa đẹp, đã được biết đến từ lâu nhưng nó đi vào văn hóa, thi ca thì thực sự còn ít người để ý. Trên Huệ Diệp chi, có hai bài thơ vê hai loài đỗ quyên là Đỗ quyên hoa lý và Đỗ quyên Hồng, BVN xin giới thiệu cùng bạn đọc yêu hoa cỏ, yêu thơ ca

Đỗ quyên hoa lý

Tên Việt: hoa đỗ quyên
Tên Hoa: 杜鵑花(đỗ quyên hoa)、映山紅(ánh sơn hồng)、山石榴(sơn thạch lựu)、山躑躅(sơn trịch trục)、紅躑躅(hồng trịch trục)
Tên Anh: Indian Azalea
Tên Pháp: rhododendron d'Indie
Tên khoa học: Rhododendron simsii Planch.
Thuộc họ Đỗ Quyên - Ericaceae

Mạch thượng mông mông tàn nhứ phi

Đỗ quyên hoa lý đỗ quyên đề

Niên niên để sự bất qui khứ

Oán nguyệt sầu yên trường vi thùy.

Dịch thơ

Bảng lảng mù sương tơ trắng lan

Đỗ Quyên hoa vẳng tiếng quyên than

Buồn lắng tâm tư đừng trở lại

Tháng hận năm tàn theo khói vương

Đỗ quyên hồng

Tên Việt: hoa tây thi
Tên Hoa: 西施花(tây thi hoa), 杜鵑花(đỗ quyên hoa)
Tên Anh: Rhododendron
Tên Pháp: Rhododendron
Tên khoa học: Rhododendron ellipticum Maxim

Quân vương ý khí tận giang đông

Tiện thiếp hà kham nhập hán cung

Bích huyết hóa vi giang thượng thảo

Hoa khai cánh bỉ đỗ quyên hồng

Dịch thơ

Quân vương tuyệt tận ở Giang Đông

Tiện thiếp làm sao nhập Hán phòng

Máu xanh hóa cỏ bên sông lạnh

Như đóa Đỗ Quyên nở cánh hồng

(Văn Phạm dịch)

Nguồn: Huệ Diệp Chi

hanh.bvn

 

Bài nguyên bản: http://www.botanyvn.com:443/cnt.asp?param=news&newsid=919
© Copyright 2007-2022 BVNGroup, website http://www.botanyvn.com
® BVNGroup. Mọi nội dung được sử dụng lại đều phải ghi rõ nguồn gốc từ website này.