Góp phần kiểm kê thành phần loài và sự phân bố thông ở tỉnh Nghệ An

 

 

 

Phan Kế Lộc
Trường ĐH KHTN - ĐHQGHN
Nguyễn Tiến Hiệp,
 
Nguyễn Sinh Khang
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
 Chu Văn Dũng,  Nguyễn Thanh Nhàn,  Đặng Văn Liêu,  Nguyễn Văn Huy,  Nguyễn Thành Nhâm,  Võ Minh Sơn
Vườn Quốc gia Pù Mát
L. V. Averyanov
Viện Khoa học Thực vật Kô-ma-rốp - LB Nga
 J. C. Ragalado
Vườn Thực vật Missouri - Hoa Kỳ

(theo Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật / 2007, trang 447-453)

 

Bài nguyên bản: http://www.botanyvn.com:443/cnt.asp?param=news&newsid=733
© Copyright 2007-2022 BVNGroup, website http://www.botanyvn.com
® BVNGroup. Mọi nội dung được sử dụng lại đều phải ghi rõ nguồn gốc từ website này.