Khi rừng xanh nổi giận - Kênh Youtube (VTC14)

Đất nước Việt Nam của chúng ta trải dài trên nhiều vĩ tuyến, với các địa hình rất đa dạng..... với hơn 2/3 lãnh thổ là đồi núi và rừng.Rừng còn có vai trò cực kì quan trọng trong việc tạo cảnh quan và tác động mạnh mẽ đến các yếu tố khí hậu, cũng như tài nguyên đất đai ở nước ta.

 

(youtube)

 

Bài nguyên bản: http://www.botanyvn.com:443/cnt.asp?param=news&newsid=1676
© Copyright 2007-2021 BVNGroup, website http://www.botanyvn.com
® BVNGroup. Mọi nội dung được sử dụng lại đều phải ghi rõ nguồn gốc từ website này.