Tỏi đá lê trễ (Aspidistra letreae) - loài mới phát hiện ở miền Trung, Việt Nam

Loài mới được đặt tên cho cô giáo, Tiến sĩ Lê Thị Trễ từ Đại học Huế, cũng là giáo viên của tác giả thứ 3, Lê Anh Tuấn.

Tên khoa học: Aspidistra letreae Aver., Tillich & T.A. Le

Loài được tập thể các tác giả gồm GS. TSKH Leonid  V.  Averyanov (Viện thực vật Komarov, Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga),  Hans-Juergen  Tillich (Viện Hệ thống học Thực vật, thuộc Đại học Ludwig Maximilians, CHLB Đức),  Lê Tuấn Anh (Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), Phạm Văn Thế (Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), Tatiana V. Maisak (Viện thực vật Komarov) và Vũ Tiến Chính (Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) công bố trên tạp chí Phytotaxa tập 308 (http://www.mapress.com/j/pt/article/view/phytotaxa.308.1.14)

Loài mới được đặt tên cho cô giáo, Tiến sĩ Lê Thị Trễ từ Đại học Huế, cũng là giáo viên của tác giả thứ 3, Lê Anh Tuấn.

Loài này tìm được ở Vĩnh Linh (Quảng Trị), được xác định là loài đặc hữu của Việt Nam.

 

Aspidistra letreae - Aver. et al. on Phytotaxa308( 1 ).jpg at www.BotanyVN.com

 

 

 

 

(phytotaxa.308.1.14)

 

Bài nguyên bản: http://www.botanyvn.com:443/cnt.asp?param=news&newsid=1669
© Copyright 2007-2021 BVNGroup, website http://www.botanyvn.com
® BVNGroup. Mọi nội dung được sử dụng lại đều phải ghi rõ nguồn gốc từ website này.