Sừng gỗ nhiều hạt (Disanthus ovatifolius) thuộc họ (Hamamelidaceae) phát hiện ỏ Tây Bắc Việt Nam

Disanthus ovatifolius là một loài thực vật có hoa trong họ Kim lũ mai, được các nhà khoa học Viện Thực vật Komarov thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, khoa Hệ thống và Tiến hóa Thực vật thuộc Đại học Zürich kết hợp Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát hiện tại vùng núi Nhìu Cô San, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Tây Bắc Việt Nam và công bố khoa học trên tạp chí Phytotaxa ngày 2/6/2017.

Disanthus ovatifolius khác biệt với loài cùng chi Disanthus cercidifolius bởi các đặc điểm hình thái học như lá hình trái xoan hẹp hơn và quả có mấu

(phytotaxa.308.1.9)

 

Bài nguyên bản: http://www.botanyvn.com:443/cnt.asp?param=news&newsid=1666
© Copyright 2007-2021 BVNGroup, website http://www.botanyvn.com
® BVNGroup. Mọi nội dung được sử dụng lại đều phải ghi rõ nguồn gốc từ website này.