Tai voi tím cao bằng (Oreocharis caobangensis) - Loài mới được phát hiện ở Cao Bằng

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Thực vật Quảng Tây – Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc về nghiên cứu tính đa dạng một số nhóm thực vật ở miền Bắc Việt Nam, các nhà thực vật học đã phát hiện và mô tả 1 loài thực vật mới cho khoa học.

Loài mới có tên khoa học Oreocharis caobangensis T.V. Do et al.thuộc họ Gesneriaceae). Loài mới được đặt tên vùng phân bố thuộc tỉnh Cao Bằng và được đăng trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa 302 (2017). http://biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.302.1.6.

Tai voi tím cao bằng Oreocharis caobangensis khác các loài thuộc giống Oreocharis bởi phân cuống lá có nhiều lông màu nâu nhạt rất đặc trưng; phiến lá có hệ gân lông chim, 6 - 8 đôi gân bên; lá bắc nhỏ, dài 1.5 - 2mm; tràng hoa màu tím, mặt ngoài có lông mịn; nhụy hoa nhẵn, dài 18 - 20mm. Loài mới được phát hiện dưới tán rừng lá rộng thường xanh, nhiệt đới ẩm, dọc theo khe suối, nằm trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của VQG Phia Oắc-Phia Đén, Cao Bằng.

 
 
 
Tai voi tím cao bằng - Oreocharis caobangensis - Ảnh: Đỗ Văn Trường

(vnmn.ac.vn & vncreatures.net)

 

Bài nguyên bản: http://www.botanyvn.com:443/cnt.asp?param=news&newsid=1664
© Copyright 2007-2021 BVNGroup, website http://www.botanyvn.com
® BVNGroup. Mọi nội dung được sử dụng lại đều phải ghi rõ nguồn gốc từ website này.