Luồng phú thọ - Dendrocalamus phuthoensis, loài mới phát hiện ở tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Luồng Phú Thọ (danh pháp hai phần Dendrocalamus phuthoensis) là một loài luồng được các nhà khoa học Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ, Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Trường Đại học Đà Lạt phát hiện ở xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam, công bố trên tạp chí Phytotaxa số 296 ngày 20/2/2014 (bản in) và ngày 23/3/2017 (internet).

 

 

Phytotaxa 296.3.6

 

Bài nguyên bản: http://www.botanyvn.com:443/cnt.asp?param=news&newsid=1663
© Copyright 2007-2021 BVNGroup, website http://www.botanyvn.com
® BVNGroup. Mọi nội dung được sử dụng lại đều phải ghi rõ nguồn gốc từ website này.