Luzula effusa var. chinensis (họ Bấc - Juncaceae) Chi và loài ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam

Trong các chuyển khảo sát lên nóc nhà Đông Dương, một loài thực vật lạ đã được chúng tôi gặp từ những năm đầu của thế kỷ XXI nhưng mãi cho đến hơn 10 năm sau nó mới được xác định tên loài. Đây là một chi mới, loài mới ghi nhận cho hệ thực vật Việt Nam, Luzula effusa var. chinensis thuộc họ Bấc - Juncaceae.

Chi và loài mới ghi nhận này phân bố khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới từ Nepal, Bhutan, Trung Hoa, Đài Loan cho đến Borneo, Sulawesi, Philippines và New Guinea. Tuy nhiên, trong các tài lieu về thực vật của Việt Nam không ghi nhận sự xuất hiện của chi này. Đó là lý do khi chúng tôi nghiên cứu về thảm thực vật ở đỉnh Phan Si Păng đã không xác định được đó là loài nào.

Mẫu vật lưu tại Đại học Manitoba, Canada

Năm 2012, với sự hỗ trợ của các chuyên gia thực vật từ Canada trong một dự án được hỗ trợ bởi National Geographic Society. Các chuyên gia đến từ Canada biết khá rõ về chi đó nhưng thật bất ngờ khi được chúng tôi khẳng định, chưa có ghi chép về chi và loài đó ở Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi đã thu mẫu đầy đủ về loài này để giám định kỹ lưỡng tới loài và dưới loài.

Luzula effuse var. chinensis tại hiện trường

Cùng với việc phân tích các đặc điểm hình thái, so sánh các dữ liệu khác, các chuyên gia khẳng định đây là loài Luzula effusa và do có nhiều thứ thuộc loài này nên công việc tiếp theo là xác định thứ dựa trên các dữ liệu ngân hàng gen. Cuối cùng chúng được xác định chính xác là Luzula effusa var. chinensis.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên Phytotaxa 204 (2): 116–122. Tập thể tác giả gồmBRUCE A. FORD  - 'Department of Biological Sciences, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, R3T 2N2, Canada; ANH TAI VU - Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, KIM THANH NGUYEN - Khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN và JULIAN R. STARR - Department of Biology, University of Ottawa, Ottawa, Ontario.

(Phytotaxa 204 (2): 116–122)

 

Bài nguyên bản: http://www.botanyvn.com:443/cnt.asp?param=news&newsid=1614
© Copyright 2007-2021 BVNGroup, website http://www.botanyvn.com
® BVNGroup. Mọi nội dung được sử dụng lại đều phải ghi rõ nguồn gốc từ website này.