Mẫu hồ sơ đăng ký Cây di sản Việt Nam

Theo nhu cầu của bạn đọc gần xa, BVN xin cung cấp Mẫu Hồ sơ đăng ký Cây di sản để bạn đọc gần xa dễ tìm và đăng ký, bảo vệ các loài thực vật quý hiếm của Việt Nam

MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝCÂY DI SẢN VIỆT NAM
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÂY DI SẢN VIỆT NAM

I- THÔNG TIN CHUNG:

1- Tên cây thường gọi: ...........................................................................................

2- Tên địa phương:.................................................................................................

3- Địa chỉ nơi có cây: Địa danh (Vườn Quốc gia, Rừng, núi, đền, chùa, làng, ...):

Thôn, Đường phố:............................. Xã (Phường): ....................................

Huyện (Quận):................................. Tỉnh (thành phố):...............................

II- THÔNG TIN CHI TIẾT:

1- Tuổi cây:

2- Giải thích cách xác định tuổi cây:.....................................................................

3- Chỉ tiêu đo đếm:

3.1- Chu vi thân cây tại độ cao cách mặt đất 1,3m:

Chu vi: ........................ cm; Tính ra đường kính.................................. cm

3.2- Chiều cao cây: .................... m

4- Đặc điểm hình thái:

Cây đứng:       [  ]     Một thân            [ ]  Hai hay nhiều thân [ ]

Cây nghiêng:  [ ]     Hướng nghiêng   [ ]  Góc nghiêng: ..........o

Bạnh vè (nếu có): Chu vi bạnh vè ....................................... m

5- Hiện trạng của cây (Tốt hoặc bị sâu bệnh, hư hại): ....................................

........................................................................................................................

6- Giá trị về mặt văn hóa, lịch sử: ..................................................................

........................................................................................................................

III- THÔNG TIN KHÁC:

1- Ít nhất 2 ảnh chụp từ 2 hướng khác nhau, cỡ nhỏ nhất là 10x15 cm

2. Các tài liệu nghiên cứu khác về cây đề xuất (nếu có)

 Ngày đăng ký
 Người đăng ký (Ký và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc: nhà ở/cơ quan/Fax, Email, Tel)

(theo vacne)

 

Bài nguyên bản: http://www.botanyvn.com:443/cnt.asp?param=news&newsid=1419
© Copyright 2007-2022 BVNGroup, website http://www.botanyvn.com
® BVNGroup. Mọi nội dung được sử dụng lại đều phải ghi rõ nguồn gốc từ website này.