HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > MEDICINAL PLANTS

Introduction named as gingseng traditional medicine: palm leaves gingseng

Last modified on 19/10/2009 at 4:10:00 PM. Total 4938 views.

Thông tin chung

Tên thường gọi: Vũ diệp tam thất
Tên khác: Tam thất hoang, sâm vũ diệp, trúc tiết nhân sâm, tam thất lá xẻ, sâm hai lần chẻ, hoàng liên thất
Tên tiếng Anh:
Tên khoa học: Panax bipinnatifidum Seem.
Tên đồng nghĩa: Aralia bipinnatifida (Seem.) C.B. Clarke; Panax pseudoginseng var. bipinnatifidus (Seem.) H.L. Li
Thuộc họ Nhân sâm - Araliaceae


Vũ diệp tam thất - Panax bipinnatifidum, hình theo nimm.org.vn


Vũ diệp tam thất - ngoài tự nhiên, ảnh Phuong.bvn

anhtai.bvn

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024