HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > GENERAL NEWS

Yosemite NP: The big trees are run off

Last modified on 18/6/2009 at 3:06:00 PM. Total 479 views.

cay co thu

Họ đã phát hiện ra rằng, mật độ của những cây rừng có đường kính lớn trong tất cả các loại rừng đã giảm đi 24% từ năm 1930 đến 1990, những cây cổ thụ to lớn này đã sống hàng thế kỷ và trải qua nhiều giai đoạn khô ráo cũng như ẩm ướt cho nên chúng đã phải chịu nhiều tác động. Không đơn giản là cây cổ thụ, chúng là những gì rất riêng và quan trọng đối với hệ sinh thái rừng. Trong số 21 loài cây được nghiên cứu thì mật độ của những loài cây có đường kính lớn đã giảm từ 45 cây/hécta xuống còn 34 cây/hécta, trong đó cây linh sam (Abies concolor), thông Lodgepole (Pinus contorta), thông Jeffrey (Pinus jeffreyi) bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Source: thiennhien.net

Anhtai.bvn

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024