HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > GENERAL NEWS

Calcium algae at Truong Sa islands

Last modified on 6/1/2009 at 4:31:00 PM. Total 465 views.


Rong Đỏ (Rhodophyta)
Ảnh: agen.ufl.edu

Qua việc phân tích các mẫu thu được, nhóm nghiên cứu đã xác định được 50 loài rong vôi. Trong số đó có 32 loài thuộc ngành rong Đỏ (Rhodophyta), chiếm 64% tổng số loài và 18 loài thuộc ngành rong Lục (Chlorophyta), chiếm 36%.

Trong số 50 loài rong vôi đã phát hiện được, phân bố rộng của các loài có sự sai khác rất lớn, dao động trong khoảng 8 loài (đảo Song Tử Tây) đến 29 loài (đảo Đá Tây) và trung bình là 19 loài/đảo. Tổng số lần xuất hiện của các loài rong vôi là 68, trong đó không có sự sai khác lớn ở vùng triều và dưới triều, cho thấy môi trường ở 2 vùng này tương đối đồng nhất.

Độ phủ của các loài rong vôi năm trong khoảng 8 – 12% và trung bình là 11,94%. Riêng tại đảo Thuyền Chài, tổng độ này đạt tới 22,5% (cao gần gấp đôi giá trị trung bình của các đảo khác). Tỷ lệ độ phủ này cho thấy rạn san hô đã bị suy thoái nhiều do rong vôi chỉ có thể phát triển trên các rạn san hô đã chết

(from thiennhien.net)

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024