Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với

TIN TỨC > PHÁT HIỆN MỚI

Những loài Lan mới cho Việt Nam: chi tiết mẫu (phần 1)

Cập nhật ngày 11/12/2008 lúc 11:44:00 AM. Số lượt đọc: 622.

(Tiếp theo) Sau đây chúng tôi chi tiết hóa về các mẫu vật và ảnh cho các loài lan mới phát hiện cho hệ thực vật Việt Nam

Acriopsis liliifolia (Koenig) Ormerod
Tên Việt:
Đồng danh:
Acriopsis liliifolia var. auriculata
Hình: orchidspecies.com
Mô tả: Phong lan, có 3-4 lá trên ngọn. Dò hoa dài 40-50 cm mang trên trăm hoa to 1.25 cm nở vào mùa xuân hay hạ.
Nơi mọc: Thừa Thiên, Huế
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan Kế Lộc, Trần văn Thảo (5-2005)
Anoectochilus calcareous Aver.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Địa lan hay Thạch lan lá xanh mướt như nhung có những gân trắng
Nơi mọc: Bắc Cạn, Chợ Đồn, Sơn La, Mộc Châu
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, D. Harder, Phan Kế Lộc (3-2001)
Anoectochilus papillosus Aver. sp. nov
Đặc hữu của Việt Nam

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Phan kế Lộc
Mô tả: Địa lan, cây cao 14-16 cm, lá 2-4 chiếc dài 4 cm, rộng 3 cm. Dò hoa cao 9-12 cm, hoa 3-5 chiếc nở vào tháng 7-8.
Nơi mọc: Mai Châu, Hòa Bình
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Do Phan kế Lộc, Lê Đồng Tân, Nguyễn sinh Khang, Nguyễn tiến Vinh (7-2006)

Aphyllorchis annamensis Aver.
Đặc hữu của Việt Nam
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Leonid Averyanov
Mô tả: Hoa có mầu vàng và hơi tím
Nơi mọc: Quý Châu, Nghệ An
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Phan kế Lộc, VM Sơn, L. T. An (2-2004)

Apphyllorchis pallida Blume
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Địa lan cánh hoa mầu trắng có vạch tím
Nơi mọc: Lâm Đồng, Lạc Dương, Hớn Giao, Đắc Lắc.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

T. T. T. Trang, Trần văn Thảo, Nguyễn tiếnVinh, Averyanov (10-2005)

Appendicula cornuta Blume
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: cosmos.cool.ne.jp
Mô tả:
Nơi mọc: Quảng Bình, Quảng Ninh
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan Kế Lộc, Phạm văn Thế (2-2005)

Arundina caespitosa Aver. sp. nov

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Leonid Averyanov
Nơi mọc: Gia Lai, Quảng Nam, A Lưới, Thừa Thiên, Huế, Đà nẵng, Quảng ninh
Mô tả: Thạch lan, cao 60 cm, lá như lá cỏ dài 18 cm rộng 6 mm. Chồi hoa dài 10-20 cm. Hoa 1-4 chiếc, to 3 cm nở vào tháng 4-7
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Cây này rất hiếm và nhỏ hơn cây Arundina graminifolia rất nhiều.
Do. Averyanov, Phan kế Lộc, Trần văn Thao và Nguyễn tiến Vinh.

Biermannia calcarata
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: P. Bonnet (www.orchisasia.org)
Mô tả:
Nơi mọc: Cao Bằng, Ninh Bình, Nho quan
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Nguyễn Mạnh Cường 8-1999, Averyanov, Phan Kế Lộc, Phạm văn Thế (6-2004)

Bulbophyllum arcuatilabium Aver.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả:
Nơi mọc: Thanh Hóa
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp, D. T. Đoan (10-2003)

Bulbophyllum atrosanguineum Aver.

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Leonid Averyanov
Mô tả:
Nơi mọc: Hoàng Liên Sơn
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Aveyanov, Phan kế Lộc, Trần văn Thao và Nguyễn tiến Vinh.

Bulbophyllum astelidum Aver
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả:
Nơi mọc: Hòa Bình, Mai Châu
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Phan Kế Lộc (12-2003)

Bulbophyllum capillipes Part & Rachb. f.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.orchidfoto.com
Mô tả: Phong lan nhỏ
Nơi mọc: Đắc Lắc, Krongbong
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Trần văn Thảo, Phan Kế Lộc (5-2005)

Bulbophyllum clandestinum Lindl.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: National herbarium (www.orchidspng.com)
Mô tả:
Nơi mọc: Hương Thủy, Thừa Thiên
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, Trần văn Thảo (5-2005)

Bulbophyllum delitescens Hance
Tên Việt:
Đồng danh:
Cirrhopetalum mannii; Cirrhopetalum mirificum
Hình: David Jubineau (www.orchidspecies.com)
Nơi mọc: Ninh bình, Nho quan,Cúc Phương
Mô tả: Phong lan hay thạch lan nhỏ, lá dài 26 cm hoa 2-3 chiếc to 1.2 cm nở vào mùa xuân.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan Kế Lộc, Nguyễn mạnh Cường (1-2003)

Bulbophyllum flabelloveneris (Koenig) Seidebf et Ormerod ex Aver.

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Wilson T., Krischanphoto.com
Mô tả: Phong lan nhỏ, củ một lá dài khoảng 10 cm
Nơi mọc: Thừa Thiên, Huế, A Lưới
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, Phạm văn Thế, Trần văn Thảo (3-4 2005)

Bulbophyllum longibrachiatum Z. H. Tsi
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: cosmos.cool.ne.jp
Mô tả: Phonh lan mọc trên cây cao, củ 1 lá
Nơi mọc: Sơn La, Mộc Châu,Yên Châu.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Harder, Phan Kế Lộc, Ng. T. Hương (3-2001)

Bulbophyllum macraei Lindl.
Tên Việt:
Đồng danh:
Bulbophyllum macraei var. autumnale
Hình: www.geocities.jp/yu911po
Nơi mọc: Bắc Cạn, Na Rì
Mô tả: Thạch lan mọc trên đám rêu. Dò hoa 2-3 chiếc to 4 cm
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phạm văn Thế, Nguyễn tiến Hiệp (5-2004)

Bulbophyllum ngoclinhensis
Tên Việt:
Hình:
Leonid Averyanov
Mô tả: Phong lan nhỏ
Nơi mọc: Ngọc Lĩnh, Kontum
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov 1997

Bulbophyllum paraemarginatum

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Leonid Averyanov
Mô tả: Phong lan thường mọc trên cành cây cao chỗ có rêu bám, củ dài 2.5, một lá cứng dài 3-6 cm, rộng 1-1.5 cm. Chùm hoa mọc từ đáy củ có 1-2 hoa. Hoa rủ xuống, dài 4.5 cm đến 5.5 Nở vào tháng 11, không thơm.
Nơi mọc: Lai Châu
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Nguyễn tiến Hiệp, Averyanov, Phạm văn Thế

Bulbophyllum penicillium Par & Rchb. f.

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: exoticbulbophyllum.tripod.com
Mô tả: Phong lan nhỏ, một lá.
Nơi mọc: Bắc Giang
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan Kế Lôc, Nguyễn tiến Vinh (3-2005)

Bulbophyllum polliculosum Seidenf.
Tên Việt:
Đồng danh:
Hình:
Leonid Averyanov
Mô tả:
Nơi mọc: Đắc Nông, Đắc Lắc
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phạm văn Thảo, Nguyễn tiến Vinh (11-2005)

Bulbophyllum purpureyfolium
Tên Việt:
Đồng danh:
Hình:
Leonid Averyanov
Mô tả:
Nơi mọc: Lai châu, Hoàng Liên Sơn
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phạm văn Thảo, Nguyễn tiến Vinh (11-2005)

(theo hoalanvietnam.org)

Đánh giá:      Google Bookmarks Facebook Twitter   Gửi email     Bản để in     Phản hồi

SÁCH THAM KHẢO

CÁC BÀI MỚI HƠN:
CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC:
TIN BÀI MỚI NHẤT


ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

SÁCH THAM KHẢO

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 

TỪ KHÓA

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024