HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > NATURE, PLANTS AND KIDS

Why do the plants flower in the spring?

Last modified on 24/9/2008 at 11:12:00 PM. Total 1817 views.

Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Science, hoạt động của một protein phản ứng với ánh sáng mặt trời đã khởi động một chuỗi phản ứng giúp thực vật khai hoa.

Các nghiên cứu trước đã nhận thấy một protein gọi là CONSTANS điều khiển sự nở hoa, dưới tác động của sự thay đổi thời gian ngày và đêm. Trong nghiên cứu mới, Steve A. Kay và cộng sự tại Viện nghiên cứu Scripps, Mỹ, đã nhận ra protein thứ 2, FKF1, kiểm soát CONSTANS và từ đó điều hành sự nở hoa. Bằng cách biến đổi các loài thực vật sao cho chúng mất đi gene KFK1, các nhà khoa học nhận thấy chúng ra hoa muộn hơn các loài bình thường khác.

http://forums.mooseyscountrygarden.com/files/thumbs/t_2_first_spring_flower_183.jpg
(Hoa xuân khoe sắc thắm, hình theo forums.mooseyscountrygarden.com)

Còn ở các loài hoa tự nhiên, ngày dài hơn ở thời điểm mùa xuân đến cho phép FKF1 nhạy cảm với ánh sáng, tạo điều kiện cho CONSTANS hoạt động mạnh mẽ và từ đó quá trình nở hoa diễn ra.

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023