Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với

TIN TỨC > TIN TỨC CHUNG - THỜI SỰ

Triển vọng phát triển cây Mắc ca ở Việt Nam

Cập nhật ngày 2/9/2008 lúc 10:19:00 AM. Số lượt đọc: 1050.

Vừa qua, Hội thảo về "Thực trạng và triển vọng phát triển cây Mắc ca ở Việt Nam" do Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia tổ chức tại huyện Ba Vì, Hà Nội đã thu được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp xung quanh giống cây trồng mới này

Nguyên Phó Th tướng Nguyn Công Tn cho biết: Cây Mc ca (Macadamia) là loi cây qu khô quý hiếm có ngun gc t Ôxtrâylia. Nhân Mc ca là loi thc phm cao cp có hàm lượng du ti 78%, v cũng có th dùng đ thuc da và chế biến thc ăn chăn nuôi. Qua trng kho nghim cho thy: cây Mc ca ghép trng đến năm th 12 - 15 năng sut đt khong 3 tn ht/ha, nhân đt khong 1 tn ha; đến thi kỳ đnh hình năng sut có th đt ti 5 tn ht/ha, nhân đt 2 tn/ha to ra giá tr khong 20.000 USD/ha/năm, cao hơn nhiu loi cây trng khác. Hin nay, cây Mc ca đang được phát trin nhanh trên phm vi toàn cu vi sn lượng đt khong 100.000 tn/năm. D báo nhu cu v loi qu này có th lên ti 400.000 tn/năm.

Mc dù đu thng nht Mc ca cho giá tr cao nhưng nhiu ý kiến còn lo ngi v kh năng trng ph biến ging cây này do nhng yêu cu kht khe v điu kin khí hu, th nhưỡng và chi phí đu tư cao. Mc ca có năng sut cao cn chn đt màu m, tơi xp, thoát nước tt, tng canh tác trên 1,5 mét; nhng vùng có nhit đ bình quân tháng rét nht vào mùa đông khong 14 đ C là thích hp cho s phát trin ca cây. Vit Nam kh năng vùng thích hp nht cho ging cây này là Tây Bc, ngoài ra có th trng min tây Bc Trung b và vùng cao các tnh Tây Nguyên.

Phó Cc trưởng Cc Lâm nghip Phm Đc Tun khuyến cáo: Hin vn chưa có kết lun chính thc v d án này do vy các đa phương phi tiến hành tng bước, làm đâu chc đó không nên làm theo phong trào. Các tnh mun trng kho nghim thì nên ly ngun ging 3 nơi là: Trung tâm Nghiên cu ging cây rng (Vin Khoa hc Lâm nghip Vit Nam), Trung tâm Dch v và chuyn giao k thut nông lâm nghip Ba Vì (thuc Công ty C phn Xut nhp khu Nông lâm sn chế biến) và Công ty C phn Ging lâm nghip vùng Đông Bc (tnh Lng Sơn). Do chi phí đu tư cao nên gii pháp kh thi là người nông dân có th liên doanh liên kết vi các doanh nghip đ được cung cp vn, ging, phân bón và thu mua nếu trng loi cây này.

"Xây dng các vườn ươm và nâng cao cht lượng cây ging Mc ca là điu rt quan trng, vì vy vic nghiên cu khoa hc cn được đu tư ln đ có th tìm ra hướng đi phù hp nht đi vi tng vùng Vit Nam", giáo sư Hoàng Hoè - Hi Khoa hc k thut Lâm nghip Vit Nam khng đnh. Ông Hoè cũng cho rng, trước mt tp trung phát trin vùng Tây Bc, trong 10 - 20 năm ti mi tnh có điu kin trng khong 1.000 ha đ dn dn c nước có khong 20.000 ha.

 

(theo Rauhoaquavietnam.vn)

Đánh giá:      Google Bookmarks Facebook Twitter   Gửi email     Bản để in     Phản hồi

SÁCH THAM KHẢO

CÁC BÀI MỚI HƠN:
CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC:
TIN BÀI MỚI NHẤT


ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

SÁCH THAM KHẢO

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 

TỪ KHÓA

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023