Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với

TIN TỨC > PHÁT HIỆN MỚI

Năm 2015, Phát hiện và ghi nhận mới 75 loài thực vật ở Việt Nam

Cập nhật ngày 5/1/2016 lúc 5:23:00 PM. Số lượt đọc: 2949.

Tổng kết lại thành quả của tập thể các nhà khoa học Việt Nam và đồng nghiệp nước ngoài, năm 2015 đã có 75 loài mới và ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam. BVN tóm lược danh sách các loài trên hệ thống để bạn đọc tiện theo dõi

Các công bố về loài mới được BVN tổng hợp trên mục Phát hiện mới

Dưới đây là danh sách các loài mới năm 2015 (gồm 16 loài ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam và 59 loài mới cho khoa học)

Dendrobium thinhii Aver.

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Dendrobium%20thinhii&list=species

Sarcoglyphis tichii Aver.,

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Sarcoglyphis%20tichii&list=species

Taeniophyllum phitamii Aver

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Taeniophyllum%20phitamii&list=species

Trichoglottis canhii Aver.

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Trichoglottis canhii&list=species

Pteris langsonensis Li Bing Zhang, Liang Zhang & Ngan T. Lu

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Pteris%20langsonensis&list=species

Alpinia polyantha D. Fang

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Alpinia%20polyantha&list=species

Altingia yunnanensis Rehd. & Wils.

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Altingia%20yunnanensis&list=species

Aporosa tetragona

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Aporosa%20tetragona&list=species

Thismia puberula Nuraliev

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Thismia%20puberula&list=species

Etlingera yunnanensis (T. L. Wu & S. J. Chen) R. M. Sm.

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Etlingera%20yunnanensis&list=species

Leptochilus oblongus Li Bing Zhang, Liang Zhang & Ngan T. Lu

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Leptochilus%20oblongus&list=species

Billolivia kyi Luu & G. Tran

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Billolivia%20kyi&list=species

Aristolochia faviogonzalezii

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Aristolochia%20faviogonzalezii&list=species

Aristolochia tadungensis T. V. Do & T. H. Luu – Mộc hương Tà Đùng

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Aristolochia%20tadungensis&list=species

Aristolochia tonkinensis T. V. Do & S. Wanke – Mộc hương Bắc

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Aristolochia%20tonkinensis&list=species

Cleisostoma tricornutum Aver.

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Cleisostoma%20tricornutum&list=species

Cleisostoma phitamii

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Cleisostoma%20phitamii&list=species

Cleisostoma lecongkietii Tich et Aver.

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Cleisostoma%20lecongkietii&list=species

Cleisostoma linearilobatum (Seidenf. et Smitinand) Garay, 1979 (ghi nhận mới)

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Cleisostoma%20linearilobatum&list=species

Cleisostoma subulatum Blume, 1825 (ghi nhận mới)

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Cleisostoma%20subulatum&list=species

Markhamia stipulata (Wall.) Seem. ex Schum. var. canaense V.S. Dang

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Markhamia%20stipulata%20var.%20canaense:&list=species

Lasianthus yaharae V.S. Dang, Tagae & H. Tran

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Lasianthus%20yaharae&list=species

Calymmodon concinnus Parris

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Calymmodon%20concinnus&list=species

Oreogrammitis parvula Parris (ghi nhận mới)

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Oreogrammitis%20parvula&list=species

Xiphopterella parva Parris (ghi nhận mới)

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Xiphopterella%20parva&list=species

Dasygrammitis brevivenosa (Alderw.) Parris (ghi nhận mới)

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Dasygrammitis%20brevivenosa&list=species

Oreogrammitis sinohirtella Parris (ghi nhận mới)

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Oreogrammitis%20sinohirtella&list=species

Radiogrammitis beddomeana (Alderw.) Parris (ghi nhận mới)

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Radiogrammitis%20beddomeana&list=species

Radiogrammitis jagoriana (Mett. ex Kuhn) Parris (ghi nhận mới)

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Radiogrammitis%20jagoriana&list=species

Scleroglossum pyxidatum Alderw (ghi nhận mới)

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Scleroglossum%20pyxidatum&list=species

Scleroglossum sulcatum (Kuhn) Alderw. (ghi nhận mới)

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Scleroglossum%20sulcatum%20%28Kuhn%29&list=species

Themelium halconense (Copel.) Parris (ghi nhận mới)

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Themelium%20halconense&list=species

Olea neriifolia H. L. Li (ghi nhận mới)

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Olea%20neriifolia&list=species

Rhaphidophora lacduongensis V.D. Nguyen & B.H. Quang

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Rhaphidophora%20lacduongensis&list=species

Begonia abbreviata C.-I Peng

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Begonia%20abbreviata&list=species

Begonia calciphila C.-I Peng

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Begonia%20calciphila&list=species

Begonia sphenantheroides C.-I Peng)

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Begonia%20sphenantheroides&list=species

Begonia tamdaoensis C.-I Peng

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Begonia%20tamdaoensis&list=species

Stereospermum binhchauensis V.S. Dang - Quao bình châu

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Stereospermum%20binhchauensis&list=species

Aristolochia annamensis Do, Wanke & Neinhuis

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Aristolochia%20annamensis&list=species

Polyspora gioii Lưu, Tịch et H. Trần

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Polyspora%20gioii&list=species

Zingiber lecongkietii Škorničk. & H. Đ. Trần

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Zingiber%20lecongkietii&list=species

Zingiber atroporphyreus Škorničk. & Q.B. Nguyễn

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Zingiber%20atroporphyreus&list=species

Zingiber cardiocheilum Škorničk. & Q.B. Nguyễn

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Zingiber%20cardiocheilum&list=species

Zingiber castaneum Škorničk. & Q.B. Nguyễn

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Zingiber%20castaneum&list=species

Zingiber mellis Škorničk., H.Đ.Trần & Šídaf.

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Zingiber%20mellis&list=species

 Zingiber plicatum Škorničk. & Q.B. Nguyễn

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Zingiber%20plicatum&list=species

Zingiber discolor Škorničk.& H.Đ.Trần

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Zingiber%20discolor&list=species

Zingiber microcheilum Škorničk.,H.Đ. Trần & Šídaf.

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Zingiber%20microcheilum&list=species

Zingiber yersinii Škorničk.& H.Đ. Trần 

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Zingiber%20yersinii&list=species

Polygonatum annamense

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Polygonatum%20annamense&list=species

Magnolia champacifolia J. E. Dandy ex F. Gagnepain

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Magnolia%20champacifolia&list=species

Magnolia lamdongensis V.T. Tran, N.V. Duy & N.H. Xia

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Magnolia%20lamdongensis&list=species

Hoya tamdaoensis Rodda & T.B.Tran

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Hoya%20tamdaoensis&list=species

Luzula effusa var. chinensis (ghi nhận mới)

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Luzula%20effusa&list=species

Billolivia tichii Lưu, Q.D.Nguyễn & N.L.VŨ.

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Billolivia%20tichii&list=species

Camellia sonthaiensis Luu, Luong, Q.D. Nguyen & T.Q.T. Nguyen

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Theaceae&list=familia

Aspidistra tillichiana O.Colin

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Aspidistra%20tillichiana&list=species

Aristolochia cochinchinensis

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Aristolochia%20cochinchinensis&list=species

Begonia caobangensis C.-I Peng & C. W. Lin

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Begonia%20caobangensis&list=species

Begonia circularis C.-I Peng & C. W. Lin

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Begonia%20circularis&list=species

Begonia melanobullata C.-I Peng & C. W. Lin

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Begonia%20melanobullata&list=species

Begonia langsonensis C.-I Peng & C. W. Lin

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Begonia%20langsonensis&list=species

Begonia locii C.-I Peng, C. W. Lin & H. Q. Nguyen

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Begonia%20locii&list=species

Begonia montaniformis C.-I Peng, C. W. Lin & H. Q. Nguyen

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Begonia%20montaniformis&list=species

Cephalanthera exigua Maxim S. Nuraliev

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Cephalanthera%20exigua&list=species

Pinus cernua (ghi nhận mới)

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Pinus%20cernua&list=species

Miguelia cruenta Aver et Vuong

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Miguelia%20cruenta&list=species

Capparis gialaiensis Sy

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Capparis%20gialaiensis&list=species

Goniothalamus flagellistylus Tagane & V. S. Dang

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Goniothalamus%20flagellistylus&list=species

Aspidistra clausa N.Vislobokov

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Aspidistra%20clausa&list=species

Aspidistra triradiata N.Vislobokov

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Aspidistra%20triradiata&list=species

Curcuma arida Škorničk. & N.S.Lý

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Curcuma%20arida&list=species

Curcuma sahuynhensis Škorničk. & N.S.L

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Curcuma%20sahuynhensis&list=species

Dendrocalamus longivaginatus N. H. Xia, V. T. Nguyen & V. L. Le

http://botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Dendrocalamus%20longivaginatus&list=species

 

 

 

anhtai

Đánh giá:      Google Bookmarks Facebook Twitter   Gửi email     Bản để in     Phản hồi

SÁCH THAM KHẢO

CÁC BÀI MỚI HƠN:
CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC:
TIN BÀI MỚI NHẤT


ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

SÁCH THAM KHẢO

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 

TỪ KHÓA

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023