Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với

TIN TỨC > HỆ THỰC VẬT

Đa dạng thực vật Hạt kín có ích tại tỉnh Kon Tum

Cập nhật ngày 20/10/2013 lúc 5:51:00 PM. Số lượt đọc: 2734.

Hệ thực vật Kon Tum đã có nhiều xáo trộn và biến đổi theo những mức độ khác nhau từ khi thành lập vào năm 1913. Tuy nhiên, việc bảo tồn và bảo vệ rừng trong vài năm gần đây đạt hiệu quả cao, đặc biệt có một số khu vực đang dần dần phục hồi tốt. Để góp phần nâng cao hiểu biết về nguồn tài nguyên thực vật có ích của tỉnh Kon Tum, chúng tôi đã chọn đề tài “Đa dạng thực vật hạt kín có ích tại tỉnh Kon Tum”

I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Địa điểm: Nghiên cứu thực địa tại một số nơi của tỉnh Kon Tum như: Ngọc Hồi (Đắk Đuc, Đắk Hring, Đắk Mar), Đắk Ha (Đắk Hring, Đắk Mar), Đắk Glei (Đắk Choong, Mường Hoong, Ngọc Linh, Đắk Man, Xốp), Sa Thầy (Sa Sơn, Ro Koi) và một số các nơi khác thuộc tỉnh Kon Tum.

2. Thời gian: Đợt 1: 29/3/2009 - 4/5/2009; Đợt 2: 22/3/2010 - 23/4/2010; Đợt 3: tháng 1-2/2011.

3. Phương pháp: Phương pháp nghiên cứu theo Nguyễn Nghĩa Thìn (2007). Tập hợp các tài liệu, nhập dữ liệu, phân tích số liệu bằng chương trình Microsoft Access.

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Đa dạng taxon

1.1. Đa dạng lớp: Thực vật lớp hai lá mầm (Dicotyledones) vẫn chiếm ưu thế với 976 loài trên tổng số 1168 loài, chiếm 83,6% tổng số, còn Thực vật lớp một lá mầm (Monocotyledones) có 192 loài, chiếm 16,4% tổng số.

1.2. Đa dạng họ (139 họ): 10 họ có nhiều loài là: Asteraceae (88 loài), Euphorbiaceae (87 loài), Fabaceae (83 loài), Orchidaceae (83 loài), Rubiaceae (45 loài), Fagaceae (30 loài), Caesalpiniaceae (28 loài), Poaceae (25 loài), Mimosaceae (25 loài), Verbenaceae (24 loài). Các họ còn lại có ít hơn 24 loài.

1.3. Đa dạng chi (619 chi): Có 10 chi có nhiều loài nhất là: Dendrobium (20 loài), Ficus (18 loài), Ardisia (13 loài), Lithocarpus (13 loài), Crotalaria (11 loài), Croton (9 loài) và các chi có 8 loài là Castanopsis, Dioscorea, Quercus, Mallotus).

2. Phân chia các nhóm cây có ích

Bảng 1. Các nhóm cây có ích

 

Nhóm cây thuốc gồm 745 loài trên tổng số 1168 loài cây có ích, là nhóm cây có số loài lớn nhất trong các nhóm cây có ích (63,8%).

3. Các loài trong Sách đỏ Việt Nam (2007) (62 loài)

Bảng 2. Các loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007)

 

III. KẾT LUẬN

Thực vật hạt kín có ích ở tỉnh Kon Tum gồm 1168 loài thuộc 2 lớp, 139 họ, 619 chi.  Nhóm cây thuốc có số loài lớn nhất trong các nhóm cây có ích gồm 745 loài, chiếm 63,8% tổng số loài cây có ích. Có 62 loài nằm có tên trong Sách đỏ Việt Nam 2007, trong đó có 28 loài ở phân hạng EN, 34 loài ở phân hạng VU. Các nghiên cứu cần được tiếp tục để bổ sung dữ liệu về tài nguyên cây có ích của tỉnh Kon Tum.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.    Bộ KH&CN, Viện KHCNVN, 2007: Sách Đỏ Việt Nam, Phần II - Thực vật, NXB. KHTN&CN, Hà Nội.

2.      Bộ NN&PTNT, 2000:  Tên cây rừng Việt Nam, NXB. Nông nghiệp, Hà Nội.

3.      Nguyễn Nghĩa Thìn, 2007: Các phương pháp nghiên cứu thực vật, NXB. ĐHQGHN, Hà Nội.

4.    Nguyễn Tiến Bân (Chủ biên), 1984: Danh lục thực vật Tây Nguyên, NXB. KH&KT, Hà Nội.

5.    Nguyễn Tiến Bân (Chủ biên), 2003, 2005: Danh lục các loài thực vật Việt Nam, NXB. Nông nghiệp, Hà Nội, tập 2, 3.

6.      Trần Đình Lý, 1993: 1900 loài cây có ích ở Việt Nam, NXB. Thế giới.

7.    Trần Hợp, 2002: Tài nguyên cây gỗ Việt Nam, NXB. Nông nghiệp.

8.    Võ Văn Chi, Trần Hợp, 2000: Cây cỏ có ích, NXB. Giáo dục, Hà Nội.

Trần Thế Bách, Đỗ Văn Hài, Bùi Hồng Quang
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

(Tuyển tập Hội nghị toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ IV, Hà Nội 2011)

Đánh giá:      Google Bookmarks Facebook Twitter   Gửi email     Bản để in     Phản hồi

SÁCH THAM KHẢO

  CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC:
  TIN BÀI MỚI NHẤT


  ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

  SÁCH THAM KHẢO

  LIÊN KẾT WEBSITE

   
   
   
   
   
   
   

  TỪ KHÓA

  BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
  (©) Copyright 2007-2024