HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > NEW PLANTS

New Ensete species for Vietnam's flora

Last modified on 25/2/2013 at 11:24:00 AM. Total 1499 views.

Loài chuối cảnh mới này được đặt tên khoa học là Ensete lecongkietii để tôn vinh PGS.TS Lê Công Kiệt (Đại học Khoa học Tự nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh) vì những cống hiến của ông trong sự nghiệp nghiên cứu và đào tạo các thế hệ trẻ trong ngành thực vật học nước nhà.

Chuối mồ côi (Ensete lecongkietii)

Đây là loài thứ hai trong chi Ensete được ghi nhận ở Việt Nam trong tổng số 3 loài và một thứ ở châu Á, 9 loài và một thứ hiện được ghi nhận trên thế giới. Không như các loài chuối thuộc chi Musa tái sinh mạnh từ thân ngầm, các loài thuộc chi Ensete chỉ tái sinh từ hạt, vốn được tạo ra sau khi cây sống được 3-4 năm trong điều kiện tự nhiên và sau khi sinh sản thì cây mẹ sẽ chết đi.

Loài chuối mới này được người dân địa phương gọi là chuối mồ côi, có kích thước quần thể rất nhỏ và diện tích phân bố rất hẹp, hiện đang đối diện với sự khai thác làm cây cảnh cho các khuôn viên ở các khu du lịch và nhà dân. Do đó, loài chuối mới này hiện cần được bảo tồn khẩn cấp.

TS.Vũ Ngọc Long
Viện Sinh thái học Miền Nam

Vì một số lí do bản quyền, BVN chỉ có thể cung cấp một số thông tin sau đây về loài mới này:

Tên khoa học: Ensete lecongkietii Luu, N.L. Vu, & Q.D. Nguyen

(hình ảnh trích từ bài báo của các tác giả)

(from vast.ac.vn)

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024