Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với

TIN TỨC > PHÁT HIỆN MỚI

Nianhochloa (họ Lúa: phân họ Tre), một chi mới đặc hữu cho khu vực Núi Bidoup, miền Nam Việt Nam

Cập nhật ngày 11/1/2013 lúc 6:38:00 PM. Số lượt đọc: 1153.

Một loài tre mọc trường trên núi Bidoup, miền Nam Việt Nam đại diện cho một chi đơn loài - chi mới Nianhochloa H.N.Nguyen & V.T.Tran (họ Lúa, phân họ Tre) được mô tả và minh họa trong bài viết này. Chi mới Nianhochloa được phân biệt với chi Kinabaluchloa K.M.Wong và chi Bambusa subg. Lingnania Chia & Fung bởi các đặc điểm khác biệt về hình thái như: thân dạng trườn, đốt trục hoa ngắn. Những đặc trưng khác bao gồm một một cành phụ phân nhánh từ một chồi đơn ở đốt thân phát triển thành 3-4 cành nhỏ hơn và chúng đồng trưởng với lóng chính; lóng thân ngắn; phiến lá thẳng; phôi bao hoa thò ra và nhẵn. Kết quả công bố trên ADANSONIA, sér. 3 • 2012 • 34 (2)

Genus Nianhochloa H.N.Nguyen & V.T.Tran

Type species. — Nianhochloa bidoupensis H.N.Nguyen & V.T.Tran, sp. nov.

Etymology. — This genus is named in honor of Prof. Nianhe Xia, in recognition of his contributions to the understanding of the bamboos of Vietnam. The second author was his student, and received from Prof. Xia direction and encouragement in the study of bamboos.

Nianhochloa bidoupensis H.N.Nguyen & V.T.Tran

Typus

Vietnam. Lam Dong Province, Bidoup Mountain, Hon Giao Peak, elevation 1650 m a.s.l., 108°42’54.7”E, 12°11’12.8”N, VI.2006, H.N. Nguyen, V.T. Tran 62006601 (holo-, FSIV! [Herbarium of Forest Science Institute of Vietnam]).

Other material examined

Vietnam. Annam, Nha Trang, 1800 m a.l.s., 26.V.1922, Poilane 3688 (P!).

Distribution, habitat and proposed conservation status

The species Nianhochloa bidoupensis sp. nov. is endemic to Bidoup Mountain, in the southern highlands of Vietnam and is assessed as Critically Endangered because its EOO (extent of occupancy) is less than 100 km2. Otherwise, it grows sparsely scattered on Hon Giao peak, Bidoup Mountain, and is not known from any other locality. Therefore, the species should be regarded as Critically Endangered (CR) according to the World Conservation Union (IUCN) threat categories (IUCN 2001). Associated species at the type locality include: Fokienia hodginsii Henry & Thomas (Cupressaceae), Podocarpus imbricatus Blume, Podocarpus neriifolius D.Don (Podocarpaceae), Quercus macrocalyx Hick. & Cam., Quercus langbianensis Hick. & Cam. (Fagaceae) and Camellia sp. (Theaceae).

Phenology

Its flowering period extends from June to August (as seen during 2006-2010). New shoots are developed between June and August.

Etymology

The specific epithet refers to the type locality, Bidoup Mountain, Lac Duong District, Lam Dong Province, Vietnam. 

Hoang Nghia Nguyen
Van Tien Tran

(ADANSONIA, sér. 3 • 2012 • 34 (2))

Đánh giá:      Google Bookmarks Facebook Twitter   Gửi email     Bản để in     Phản hồi

SÁCH THAM KHẢO

CÁC BÀI MỚI HƠN:
CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC:
TIN BÀI MỚI NHẤT


ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

SÁCH THAM KHẢO

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 

TỪ KHÓA

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024