HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > LAW KNOWLEDGE

Form to register Vietnamese heritae plants

Last modified on 26/10/2011 at 3:41:00 PM. Total 2228 views.

MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝCÂY DI SẢN VIỆT NAM
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÂY DI SẢN VIỆT NAM

I- THÔNG TIN CHUNG:

1- Tên cây thường gọi: ...........................................................................................

2- Tên địa phương:.................................................................................................

3- Địa chỉ nơi có cây: Địa danh (Vườn Quốc gia, Rừng, núi, đền, chùa, làng, ...):

Thôn, Đường phố:............................. Xã (Phường): ....................................

Huyện (Quận):................................. Tỉnh (thành phố):...............................

II- THÔNG TIN CHI TIẾT:

1- Tuổi cây:

2- Giải thích cách xác định tuổi cây:.....................................................................

3- Chỉ tiêu đo đếm:

3.1- Chu vi thân cây tại độ cao cách mặt đất 1,3m:

Chu vi: ........................ cm; Tính ra đường kính.................................. cm

3.2- Chiều cao cây: .................... m

4- Đặc điểm hình thái:

Cây đứng:       [  ]     Một thân            [ ]  Hai hay nhiều thân [ ]

Cây nghiêng:  [ ]     Hướng nghiêng   [ ]  Góc nghiêng: ..........o

Bạnh vè (nếu có): Chu vi bạnh vè ....................................... m

5- Hiện trạng của cây (Tốt hoặc bị sâu bệnh, hư hại): ....................................

........................................................................................................................

6- Giá trị về mặt văn hóa, lịch sử: ..................................................................

........................................................................................................................

III- THÔNG TIN KHÁC:

1- Ít nhất 2 ảnh chụp từ 2 hướng khác nhau, cỡ nhỏ nhất là 10x15 cm

2. Các tài liệu nghiên cứu khác về cây đề xuất (nếu có)

 Ngày đăng ký
 Người đăng ký (Ký và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc: nhà ở/cơ quan/Fax, Email, Tel)

(from vacne)

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

  PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
  NEWEST ARTICLES


  MOST VIEWED

  READ MORE FROM AMAZON

  WEBSITE LINKS

   
   
   
   
   
   
   

  TAGS CLOUD

  BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
  (©) Copyright 2007-2024