HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > GENERAL NEWS

Gaint chanterelle fungi 3.5kg was found in Binh Duong

Last modified on 13/6/2011 at 10:55:00 AM. Total 1354 views.


Nấm mối “khổng lồ” tại Bình Dương. Ảnh: Anh Thư

Cây nấm mối có chiều cao 50cm, đường kính thân nấm ở gốc là 40cm, phần ngọn sát mũ là 35cm, riêng phần mũ rộng đến 45cm, trọng lượng toàn cây nặng 3,5kg.

Theo chị Đào, khu vực nấm mọc là bãi đất của khu lò gạch cũ. Những người cao niên ở đây cho biết, khu vực phát hiện nấm mối “khổng lồ” mọi người cũng hay thấy nấm mối mọc song kích thước cao lắm cũng khoảng 3-7cm.

Sáng cùng ngày, do thấy cây nấm quá cỡ nên gia đình chị Đào không dám ăn mà tặng cho một người ở cùng phường.

(from Dantri)

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024