Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với

TIN TỨC > KIẾN THỨC PHÁP LÝ

Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ

Cập nhật ngày 23/5/2010 lúc 10:50:00 PM. Số lượt đọc: 5799.

1. Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ là gì và vì sao đạo luật đó lại quan trọng?

Ngày 22 tháng 5 năm 2008, Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua một đạo luật cấm buôn bán các loài cây và sản phẩm liên quan có nguồn gốc bất hợp pháp, bao gồm cả gỗ và các sản phẩm gỗ. Đạo luật mới này sửa đổi, bổ sung Luật Lacey, một đạo luật được các thành viên quốc hội thông qua và được ban hành từ 100 năm trước. Trong khi Đạo Luật Lacey là một trong những công cụ có quyền lực nhất đối với các cơ quan của Hoa Kỳ trong việc đấu tranh chống lại tội phạm về nguồn tài nguyên thiên nhiên thì cho đến nay, tiềm năng của đạo luật này trong việc đấu tranh chống lại khai thác gỗ trái phép vẫn chưa được đề cập đến. Giờ đây, đạo Luật Lacey đã tạo ra một tiền lệ mới trong thương mại toàn cầu về gỗ và các sản phẩm gỗ, công nhận và hỗ trợ nỗ lực của các quốc gia khác trong việc quản lý nguồn tài nguyên của họ và thiết lập các cơ chế khuyến khích mạnh mẽ để các công ty buôn bán những mặt hàng này thực hiện các quy định tương tự như đã đề cập trong đạo Luật Lacey.

2. Đạo luật mới của Hoa Kỳ làm gì để giải quyết vấn đề khai thác gỗ trái phép?

Để giải quyết vấn đề khai thác gỗ trái phép và buôn bán gỗ bất hợp pháp khác, đạo Luật Lacey bao gồm 3 nội dung chính:

-       Cấm buôn bán gỗ và các sản phẩm gỗ (ví dụ: đồ gỗ, giấy, hoặc gỗ xẻ) có nguồn gốc bất hợp pháp từ bất kỳ bang nào của Hoa Kỳ hoặc từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. (xem câu hỏi 3 “gỗ và sản phẩm gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp là gì?”).

-       Yêu cầu các nhà nhập khẩu khai báo nguồn gốc địa danh quốc gia nơi khai thác gỗ và tên loài cây gỗ trong thành phần sản phẩm của họ.

-       Áp dụng các hình thức phạt đối với các hành động vi phạm đạo Luật Lacey, bao gồm tịch thu hàng hóa và tàu chở hàng, phạt tiền và bắt giam.

3. Theo quy định của đạo Luật Lacey, “bất hợp pháp” là gỉ?

Theo quy định của đạo Luật Lacey, việc khởi tố phải có bằng chứng của 2 hành động vi phạm.

Thứ nhất, hành động lẫy gỗ, khai thác, sở hữu, vận chuyển, bán hoặc xuất khẩu không tuân thủ theo quy định của luật pháp ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới hoặc ở Hoa Kỳ. những vi phạm này tạo nên nguồn gỗ bất hợp pháp. Phạm vi điều chỉnh của luật nước ngoài liên quan đến hành vi vi phạm quy định của Luật Lacey chỉ giới hạn đối với các luật liên quan đến bảo vệ rừng hoặc các quy định sau đây:

1. hành vi ăn trộm gỗ;

2. lấy gỗ từ vườn quốc gia, khu bảo tồn hoặc các khu vực phòng hộ;

3. lấy gỗ từ các khu vực được quy hoạch cho mục đích đặc biệt đã được quy định trong luật hoặc văn bản pháp quy của nhà nước.

4. lấy gỗ khi không có thẩm quyền hoặc trái với thẩm quyền được giao.

5.  Không thực hiện, thanh toán nghĩa vụ tài chính, đóng thuế hoặc phí khai thác, vận chuyển hoặc buôn bán; hoặc

6. các điều luật quy định về xuất khẩu hoặc vận chuyển gỗ, ví dụ như lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn.

Thứ hai, cá nhân hoặc công ty buôn bán gỗ có nguồn gốc trái phép trong phạm vi các liên bang ở Hoa Kỳ hoặc buôn bán quốc tế - theo từ ngữ quy định trong luật, đối tượng này phải “nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, bán, nhận hoặc mua” các sản phẩm gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp. Và chỉ hành động thứ 2 này mới liên quan đến hành động vi phạm Luật Lacey.

Cần lưu ý rằng Luật Lacey không áp đặt quy định/luật của Hoa Kỳ đối với các quốc gia có chủ quyền. Định nghĩa về “Gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp” được quy định cụ thể trong luật của các quốc gia có chủ quyền. Luật áp dụng công bằng đối với các loại gỗ được lấy, khai thác, vận chuyển hoặc xuất khẩu mà vi phạm các luật liên quan của bất kỳ một trong số 50 bang của Hòa Kỳ.

4. Cần phải khai báo những thông tin gì và vì sao?

Luật Lacey yêu cầu các nhà nhập khẩu cung cấp hồ sơ khai báo thông tin cơ bản kèm theo từng chuyến hàng vận chuyển gỗ hoặc các sản phẩm gỗ. Mục đích của việc khai báo này nhằm tăng tính minh bạch về gỗ và loài cây thương mại để Chính phủ Mỹ có thể thực thi luật tốt hơn. Nội dung khai báo cần bao gồm các nội dung sau đây:

1.    tên khoa học của các loại gỗ cấu thành trong sản phẩm,

2.    tên quốc gia nơi gỗ được khai thác,

3.    số lượng và,

4.    giá trị.

5. Yêu cầu khai báo có áp dụng đối với tất cả các sản phẩm gỗ không?

Không. Thứ nhất, Luật có các điều khoản đặc biệt đối với các sản phẩm phức tạp mà thường sử dụng nguyên liệu từ nhiều quốc gia hoặc nhiều loài cây. Trong trường hợp không có nguồn thông tin về quốc gia hoặc loài cây cụ thể, Luật cho phép khai báo danh mục các loài cây gỗ và/hoặc nước tiềm năng (phải bao gồm cả tên quốc gia có nguồn gốc gỗ) là nơi xuất xứ của nguồn gốc gỗ. Thứ hai, không cần khai báo tên loài cây hoặc nguồn gốc nguyên liệu tái chế đối với các sản phẩm giấy được sản xuất từ nguyên liệu sợi tái chế. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu phải cung cấp thông tin về tỷ lệ % trung bình của hàm lượng tái chế cũng như các loài cây và nguồn gốc nguyên liệu gỗ không thuộc thành phần tái chế có trong sản phẩm. Cuối cùng, các nhà nhập khẩu không cần khai báo nguyên liệu đóng gói được chế biến từ gỗ như bìa các tông hoặc bìa ép rơm trừ khi sản phẩm đóng gói là hàng hóa nhập khẩu chính. Sau 2 năm triển khai, chính phủ cần rà soát lại việc thực hiện các yêu cầu khai báo và tác động của việc loại trừ nguyên liệu đóng gói. Trên cơ sở kết quả rà soát này, chính phủ có thể ban  hành các quy định điều chỉnh phạm vi áp dụng của 3 hình thức này.

6. Một số ví dụ về hành động vi phạm đạo Luật Lacey.

Một công ty ở California nhập khẩu một tầu hàng gỗ ván sàn ở quốc gia X, hàng hóa được sản xuất từ gỗ khai thác không có giấy phép tại quốc gia Y.

Một nhà xuất khẩu cố ý gắn sai nhãn hiệu hàng hóa vận chuyển đến Mỹ bằng tên các loài cây có giá trị thấp hơn thực tế để tránh bị áp mức thuế cao.

Một công ty giấy sử dụng bột giấy có nguồn gốc khai thác trái phép và xuất khẩu sản phẩm cuối cùng tới Mỹ.

Một nhà nhập khẩu gỗ vơ nia không xác định chính xác tên quốc gia (hoặc quốc gia tiềm năng) nơi khai thác các loài gỗ có trong sản phẩm nhập khẩu.

7. Đạo Luật Lacey khác với các đạo luật và chính sách hiện có tại các nước tiêu thụ như thế nào?

Trong khi đạo Luật Lacey được bắt nguồn từ cùng một ý tưởng nhằm giảm nhu cầu đối với nguồn gỗ khai thác bất hợp pháp, điều đó khác với cơ chế của các nước Châu Âu hoặc các cơ chế tình nguyện khác. Đạo Luật Lacey là đạo luật được xây dựng dựa trên cơ sở thực tế chứ không phải căn cứ vào tài liệu, văn bản. Các công ty tư nhân tự quyết định về việc áp dụng đạo Luật này nếu họ thấy thích hợp.

Nói cách khác, một công ty không buộc phải quan tâm hoặc đáp ứng bất kỳ một tiêu chuẩn nào trong các văn bản pháp quy và ngược lại, không một văn bản pháp quy nào đảm bảo 100% tính pháp lý trong văn bản.

8. Thành phần cấu tạo một ‘cây gỗ” là gì theo như quy định trong đạo Luật Lacey?

Theo khái niệm quy định trong luật, một cây gỗ bao gồm một phần hoặc toàn bộ sản phẩm có nguồn gốc từ quần thể thực vật rừng, bao gồm các cây gỗ khai thác từ rừng trồng. Gỗ bao gồm tất cả các sản phẩm gỗ như giấy, đồ gỗ, tay nắm của các công cụ hoặc một số loại sợi nhất định. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ sau đây:

Cây sống hoặc các loài cây trồng sống khác dự kiến được sử dụng để tái trồng rừng, trừ khi các cây này thuộc danh mục của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã đang bị đe dọa (CITES), luật các loài cây đang bị đe dọa (ESA) hoặc danh mục các loài cây đang bị đe dọa của quốc gia.

Các mẫu vật, tiêu bản khoa học được sử dụng riêng cho mục đích nghiên cứu, trừ khi chúng được quy định trong danh mục của CITES, ESA hoặc danh mục các loài cây đang bị đe dọa của quốc gia.
Các loài cây lương thực và cây trồng khác như ngô, bông hoặc hoa.
 

9. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ thực hiện các điều khoản của đạo Luật Lacey mới như thế nào?

Với kinh nghiệm chuyên môn trong điều tra các trường hợp nhập khẩu và buôn lậu đồng vật hoang dã, Cơ quan bảo tồn Cá và Động vật hoang dã thuộc Bộ Nội địa (FWS) và Cơ quan kiếm tra sức khỏe động, thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ - cơ quan chịu trách nhiệm về nhập khẩu thực vật - sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý khai báo và điều tra các trường hợp nhập khẩu gỗ lậu. Bộ An ninh nội địa, chịu trách nhiệm kiểm soát hải quan và theo dõi vùng biên giới thông qua Bảo vệ Hải quan và Biên giới sẽ hỗ trợ thực hiện công việc này. Nếu thanh tra liên bang phát hiện hoặc nhận được bằng chứng của hoạt động vi phạm, công tác điều tra sâu sẽ được triển khai. Nếu có đầy đủ bằng chứng rằng sản phẩm đó là phạm pháp, chuyến hàng đó có thể bị giữ. Tại thời điểm đó, trường hợp này sẽ được chuyển tới Bộ Tư pháp và/hoặc có thể tiến hành tịch thu hàng hóa.

10. Các hình phạt quy định trong đạo Luật Lacey đối với các hành động buôn lậu hoặc khai báo sai là gì?

Các hình phạt dân sự và hình sự quy định trong đạo Luật Lacey thay đổi theo mức độ hiểu biết của công ty hoặc cá nhân về hành vi phạm tội cũng như giá trị của hàng hóa hoặc của chuyến hàng đang điều tra. Biểu đồ sau đây mô tả các loại hình phạt chung và có thể áp dụng; cần tham khảo tài liệu mô tả đầy đủ để có thông tin chi tiết, cụ thể hơn.

11. Đạo Luật mới được đưa ra như thế nào?

Từ rất nhiều năm, các chuyên gia đã chỉ ra rằng sự thiếu vắng các điều khoản liên quan đến “gỗ” trong đạo Luật Lacey quả thực là một khoảng trống quá hiển nhiên. Cùng lúc đó, tác động nguy hiểm của việc khai thác gỗ lậu và các hoạt động buôn bán liên quan đối với cộng đồng địa phương, hệ sinh thái quý báu và quản lý rừng hiệu quả tại các nước đang phát triển ngày càng được tài liệu hóa đầy đủ. Và hiển nhiên rằng, việc sửa đổi đạo Luật Lacey có thể là một biện pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề này. Văn bản pháp quy này đã được đề xuất tới Quốc hội Hoa Kỳ bởi Đại diện Earl Blumenauer và Thượng Nghị sỹ Ron Wyden ở Oregon vào năm 2007. Sự liên minh giữa các nhóm thuộc lĩnh vực môi trường, công nghiệp và lao động đã tạo ra một tiền lệ, công nhận sự cần thiết đối với các thị trường tiêu thụ lớn nhất trên thế giới triển khai hành động tại quốc gia của mình để hạn chế nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ bất hợp pháp.

12. Những hành động gì tạo nên “sự quan tâm/chú ý thích đáng”? Một công ty có thể làm gì để tự bảo vệ họ hoặc đối tác kinh doanh của họ từ những vấn đề quy định trong đạo Luật Lacey?

Sự quan tâm/chú ý thích đáng là một khái niệm linh hoạt được xác định từ nhiều năm trong hệ thống văn bản pháp quy của Hoa Kỳ. Sự quan tâm/chú ý thích đáng thể hiện “mức độ quan tâm mà một người cẩn trọng vừa phải sẽ thực hiện trong những tình huống tương tự.  Và vì vậy, nó được áp dụng khác nhau giữa các nhóm đối tượng khác nhau với trình độ hiểu biết và tính trách nhiệm khác nhau” (Báo cáo Thượng viện 97-123). Và vì không biết chắc chắn liệu tòa án sẽ đánh giá mức độ “quan tâm/chú ý thích đáng” liên quan đến các điều khoản mới của đạo Luật Lacey như thế nào, các công ty buôn bán sản phẩm gỗ và giấy cần phải thận trọng trong việc sử dụng nhiều loại công cụ, công nghệ và nguồn lực sẵn có để đánh giá và loại bỏ các loại nguyên liệu gỗ bất hợp pháp thường có trong các chuỗi cung cấp hàng trong thời gian dài và phức tạp. Cần thiết lập bộ phận chịu trách nhiệm kiểm soát nội bộ của công ty và lần theo dấu vết của các nhà sản xuất. Các yếu tố liên quan khác bao gồm cả mã vạch hoặc các hệ thống tìm kiếm nguồn gốc khác; xác minh tính hợp pháp; chứng chỉ rừng do công ty độc lập thứ 3 cấp, các chương trình thực hiện cuốn chiếu từng bước do nhiều tổ chức cung cấp và các mô hình đối tác đổi mới khác giữa nhà nước và tư nhân.

13. Khi nào các điều khoản liên quan đến gỗ của đạo Luật Lacey có hiệu lực?

Các điều khoản của đạo Luật Lacey đã có hiệu lực từ ngày 22/5/2008. Các nhà nhập khẩu phải cung cấp thông tin khai báo từ ngày 15/12/2008. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ đưa ra những hướng dẫn cụ thể về tiến trình này.

14. Có thể tìm kiếm thông tin về các điều khoản liên quan đến cây gỗ của đạo Luật Lacey ở đâu?

Chính phủ Hoa Kỳ đang xây dựng các tài liệu để hướng dẫn công ty cố gắng tuân thủ đạo Luật Lacey. Trong thời gian này, có thể tải toàn bộ nội dung của đạo Luật Lacey và các thông tin cơ bản khác trên trang về đạo luật mới của Mỹ tại trang web: www.eia-global.org/lacey.

 

Anhtai.bvn

Đánh giá:      Google Bookmarks Facebook Twitter   Gửi email     Bản để in     Phản hồi

SÁCH THAM KHẢO

CÁC BÀI MỚI HƠN:
CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC:
TIN BÀI MỚI NHẤT


ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

SÁCH THAM KHẢO

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 

TỪ KHÓA

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024