HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with
FAMILY

Scientific name: Cycadaceae
English name:
Vietnamese name: Tuế
Other name:

DESCRIPTION

Cycadaceae is een botanische naam van een familie van palmvarens. Deze familie wordt universeel erkend. Er is geen exacte overeenkomst over de samenstelling van de familie, maar meestal wordt aangenomen dat deze bestaat uit slechts één geslacht, Cycas.

Bij oppervlakkige beschouwing doen palmvarens wel denken aan palmen, vandaar ook de naam. Zij zijn echter niet verwant aan palmen. Palmvarens, ook wel cycaspalmen, hebben een vaak onvertakte stam en enkel geveerde grote bladeren in een eindelingse toef. Het bijzondere van deze palmvarens is dat ze een ondergrondse stam hebben en alleen leden uit het geslacht Bowenia (meestal niet in deze familie geplaatst) hebben dubbel geveerde bladeren. Karakteristiek zijn de slijmkanalen in de merg en schors van de stam. Bevruchting vindt plaats door middel van stuifmeel die vanuit een mannelijke kegel komt en door conifeerachtige vrouwelijke kegels opgevangen wordt.

SCIENTIFIC CLASSIFICATION
Kingdom: Plantae
Division: Cycadophyta
Class: Cycadopsida
Order: Cycadales

LIST OF GENUS
Cycas

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024