Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Zygophyllaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Quỷ kiến sầu (Tật lê, Gai ma vương, Gai chống)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Zygophyllaceae R.Br. 1814

Cây thảo nhiều năm mọc sát đất ven biển, lá kép lông chim, có lông trắng ở mặt dưới, mọc đối.

Hoa đơn độc, vàng, đường kính 20 - 50mm, 10 nhị, chỉ nhị rời, phần gốc phía trong có phần phụ dạng thìa lìa hoặc dạng vẩy, có triền trong nhị. Bầu thường 5 ô, bầu trên.

Quả chẻ nang (loculicide) hoặc cắt vách (septicide)

Thế giới có 26 chi, 250 loài, phân bố ở Chủ yếu ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới, đặc biệt là vùng khô hạn

Việt Nam có 2 chi, 3 loài

Phân loại: Họ này chia làm 5 hoặc 6 phân họ trên cơ sở cấu trúc của quả. Nó thuộc về một phức hệ của các bộ: Sapindales - Geraniales - Polygalales.

Công dụng: Lấy gỗ, nhựa làm thuốc, quả ăn được và nhuộm (Gai chống - Tribulus terrestris).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Geraniales

CÁC CHI
Balanites
Guajacum
Tribulus

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024