Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Zosteraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hải rong
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Zosteraceae Dumort. 1789

Họ Rong lá lớn hay họ Cỏ lươn (danh pháp khoa học: Zosteraceae) là một họ thực vật có hoa. Nó đã được các nhà phân loại học công nhận từ lâu.

Hệ thống APG II năm 2003 cũng công nhận họ này và đặt nó trong bộ Alismatales, thuộc nhánh monocots. Họ này bao gồm 2 hay 3 chi (tùy hệ thống phân loại) với khoảng trên một chục loài rong biển. Các loài này có lá giống như dải ruy băng và các thân rễ bò trườn dễ thấy.

Cỏ nhiểu năm, ngập chìm trong nước biển, thân rễ bò hoặc hình củ, thân mảnh. Lá xếp thành 2 hàng, hình dải, có bẹ ở gốc. Không có mạch dẫn.

Hoa đơn tính cùng gốc (Zostera) hay khác gốc, thụ phần trong nước. Các hoa sắp xếp về một phía của trục thành dạng bông mo lúc đầu ở trong một bẹ dạng lá. Bao hoa không có hoặc rất thoái hóa. Hoa đực thoái hóa chỉ còn một bao phấn không cuống, 1 ô. Hoa cái gồm bộ nhụy có lẽ là 2 lá noãn, bầu 1 ô, chứa 1 noãn treo.

Hạt không có nội nhũ

Thế giới có 3 chi, 20 loài, phân bố ở vùng biển ôn đới bắc và nam bán cầu, một số ít ở biển vùng nhiệt đới

Việt Nam có 1 chi, 1 loài Zostera marina

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales

CÁC CHI
Zostera

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024