Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Zizania caduciflora (Turcz. ex Trin.) Hand.- Maz.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Củ niễng; Lúa miêu
Tên khác: Limnochloa caduciflora Turcz. ex Trin., Zizania latifolia Turcz., Hydropyrum latifolium Griff. in Ledeb., Zizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Zizania

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024