HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with
SPECIES

Scientific name: Zingiber skornickovae N.S. Lý
English name:
Vietnamese name:
Other name:

DESCRIPTION

Đặc điểm nhận dạng của loài Gừng mới là: Cỏ thân rễ cao đến 1,1 m. Lá dạng hình trứng ngược hay hình trứng ngược elip, mặt phiến lá gợn sóng (dạng nếp gấp), màu xanh, có lông trắng thưa hai mặt, đáy lá hẹp và đầu lá nhọn; cuống lá gần như không phân biệt, lưỡi lá rất ngắn, dài 3–5 mm. Phát hoa mọc từ gốc thân rễ; cuống nằm trong đất hay trườn ngang mặt đất, dài cỡ 4–14 cm; cụm hoa hình trứng, cỡ 9–13 × 3–4,5 cm. Lá bắc hình trứng hẹp, cỡ 5,5–6 × 1,2–2 cm, màu trắng kem ở đáy, đỏ tươi hay đỏ đậm hướng về phía đầu, có lông mịn mặt ngoài, mép gợn sóng, có lông mịn thưa, đầu lá nhọn hẹp, hơi xoắn lại và không ôm chặt vào cụm hoa. Hoa dài 7,5–9,2 cm; các thùy tràng dạng hình trứng tam giác, lõm vào trong, màu vàng nhạt, có các gân mờ, đầu nhọn; cánh môi hình trứng ngược rộng, cỡ 28–34 × 18–22 mm, màu vàng nhạt ở đáy, màu tía đỏ hay tím tía với các vết vàng hay trắng nhỏ ở giữa, mép vàng sáng, uống xuống, không lông, đầu xẻ hai thùy cạn hay tù.

Loài Gừng mới Zingiber skorkickovae N.S. Lý  thường tìm thấy ở độ cao từ 70–670 m so với mực nước biển tại núi Dầu, tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra loài thực vật mới này còn được tìm thấy ở Khu Bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

PHOTOS

Zingiber skornickovae - L.N.Sam.jpg at www.BotanyVN.com

Photo 1. Zingiber skornickovae - L.N.Sam.jpg

 

SCIENTIFIC CLASSIFICATION
Kingdom: Plantae
Division: Magnoliophyta
Class: Liliopsida
Order: Zingiberales
Familia: Zingiberaceae
Genus: Zingiber

PARAMETERS

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022