Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Zehneria maysorensis (Wight & Arn.) Arn. 1841 (CCVN, 1:16)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây pọp nhỏ; Cầu qua nhỏ; Cầu qua maysor
Tên khác: Bryonia maysorensis Wight & Arn. 1834;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales
Họ: Cucurbitaceae
Chi: Zehneria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024