Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Zehneria indica (Lour.) Keraudren, 1975 (CCVN, 1:716; PROSEA, 12,3)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây pọp; Dây chuột dại; Cầu qua trái trắng; Chùm thẳng
Tên khác: Melothria indica Lour. 1790. - Melothria leucocarpa (Blume) Cogn.in DC. 1881 .- M. leucocarpa var. rubella Gagnep. 1921;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales
Họ: Cucurbitaceae
Chi: Zehneria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024