Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Xyris capensis Thunb.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoàng đầu mũi
Tên khác: Xyris schoenoides Mart., Xyris capensis var. schoenoides (Mart.) Nilsson, Xyris flabellata P. Royen,;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Commelinales
Họ: Xyridaceae
Chi: Xyris

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023