Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Wrightia laevis Hook.f.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lòng mức trái to; Lòng mức nhuộm; mức chàm; mực trơn
Tên khác: Wrightia tinctoria var. laevis (Hook.f.) Pichon; W. hainanensis Merr.; W. balansae Pitard; W. macrocarpa Pitard;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae
Chi: Wrightia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022