Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Wrightia dubia (Sims) Spreng.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lòng mức ngờ; Mức hoa đỏ; lòng mức hoa đỏ; lòng mức nhỏ
Tên khác: Cameraria dubia Sims; Wrightia cambodiensis Pierre ex Pitard; W. rubriflora Pitard;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae
Chi: Wrightia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023