Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Wrightia coccinea (Roxb.) Sims
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lòng mức đỏ
Tên khác: Nerium coccineum Roxb.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Wrightia coccinea 1- NVCanh.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Wrightia coccinea 1- NVCanh.jpg

 

Wrightia coccinea 2- NVCanh.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Wrightia coccinea 2- NVCanh.jpg

 

Wrightia coccinea 3- NVCanh.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Wrightia coccinea 3- NVCanh.jpg

 

Wrightia coccinea 4- NVCanh.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Wrightia coccinea 4- NVCanh.jpg

 

Wrightia coccinea 5- NVCanh.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Wrightia coccinea 5- NVCanh.jpg

 

Wrightia coccinea 6- NVCanh.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 6. Wrightia coccinea 6- NVCanh.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae
Chi: Wrightia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022