Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thừng mức lông mềm; Mức lông mềm
Tên khác: Periploca arborea Dennst.; Nerium tomentosum Roxb.; Wrightia tomentosa (Roxb.) Roem. & Schult.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae
Chi: Wrightia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022