Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Wolffia globosa (Roxb.) Hartog & Plas
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bèo phấn; Bèo trứng cá
Tên khác: Lemna globosa Roxb.; Wolffia schleidenii Miq.; Wolffia arrhiza auct.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Acorales
Họ: Lemnaceae
Chi: Wolffia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022