Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Wikstroemia meyeniana Warb. in Perkin
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Niệt dó lá dài; Dó meyen; Dó lá dài; Gió quê; Ca tu u mi hao
Tên khác: W. longifolia Lecomte;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Thymelaeaceae
Chi: Wikstroemia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024