Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Volvocophyceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tảo lục chuyển động
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Tản có cấu tạo dạng mônát, sống đơn độc hay sống thành tập đoàn. Tế bào có 2 hoặc 4 roi đều nhau đính ở đầu trước, có điểm mắt và không bào co bóp. Tảo chuyển động trong suốt chu trình sống. Vách tế bào là xenlulosa hay pectin, không có khả năng thay đổi hình dạng. Sản phẩm đồng hoá là tinh bột, ít khi là dầu hay vôlutin.

Sinh sản sinh dưỡng bằng cách phân chia tế bào, sinh sản vô tính bằng động bào tử, sinh sản hữu tính có thể gặp đẳng giao, dị giao, toàn giao và noãn giao. Một số loài sống tập đoàn có phân hoá thành tế bào dinh dưỡng và tế bào sinh sản vô tính chuyên hóa.

Người ta cho rằng lớp này có tổ tiên là dạng amíp và một đại diện nào đó của nó đã là tổ tiên của lớp Protococcophyceae.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Chlorophyta

CÁC BỘ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024