Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Viscaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ghi, Tầm gửi dẹt
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Viscaceae - Họ Ghi:

Rất gần với Loranthaceae, nhưng ở đây thân đôi khi dẹt và phân đốt. Lá có gân xòe nan quạt, không phân biệt thành gân chính và gân bên hoặc có khi cây hoàn toàn không có lá.

Hoa đơn tính cùng gốc; bao hoa nhỏ, dạng lá đài, ở dưới bao hoa không có tiểu đài.

Thế giới có 8 chi và 450 loài, phân bố ở vùng Nhiệt đới và Cận nhiệt đới.

Việt Nam có 3 chi và khoảng 10 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Santalales

CÁC CHI
Ginalloa
Korthalsella

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024