Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Violales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoa tím
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Hoa tím (Violales) là một danh pháp để chỉ một bộ thực vật có hoa. Tên gọi này được sử dụng trong một số hệ thống phân loại thực vật, mặc dù tên gọi Parietales  là phổ biến hơn cho các loại thực vật trong nhóm này. Trong phiên bản năm 1981 của hệ thống Cronquist nó là một bộ thuộc phân lớp Dilleniidae với định nghĩa như sau:

    * Bộ Violales

          Họ Achariaceae → bộ Malpighiales
          họ Ancistrocladaceae → bộ Caryophyllales
          họ Begoniaceae → bộ Cucurbitales
          họ Bixaceae → bộ Malvales
          họ Caricaceae → bộ Brassicales
          họ Cistaceae → bộ Malvales
          họ Cochlospermaceae → bộ Malvales (có thể đưa vào trong họ Bixaceae)
          họ Cucurbitaceae → bộ Cucurbitales
          họ Datiscaceae → bộ Cucurbitales
          họ Dioncophyllaceae → bộ Caryophyllales
          họ Flacourtiaceae → đưa vào họ Salicaceae, trong bộ Malpighiales
          họ Fouquieriaceae → bộ Ericales
          họ Frankeniaceae → bộ Caryophyllales
          họ Hoplestigmataceae → vị trí không chắc chắn
          họ Huaceae → nhánh Hoa hồng thực thụ I (eurosids I)
          họ Lacistemataceae → bộ Malpighiales
          họ Loasaceae → bộ Cornales
          họ Malesherbiaceae → bộ Malpighiales (có thể đưa vào trong họ Passifloraceae)
          họ Muntingiaceae → bộ Malvales
          họ Neumanniaceae → ?
          họ Oceanopapaveraceae → ?
          họ Passifloraceae → bộ Malpighiales
          họ Peridiscaceae → bộ Malpighiales
          họ Plagiopteraceae → nằm trong họ Celastraceae, thuộc bộ Celastrales
          họ Scyphostegiaceae → nằm trong họ Salicaceae, thuộc bộ Malpighiales
          họ Stachyuraceae → bộ Crossosomatales
          họ Tamaricaceae → bộ Caryophyllales
          họ Tetramelaceae → bộ Cucurbitales
          họ Turneraceae → bộ Malpighiales (có thể đưa vào trong họ Passifloraceae)
          họ Violaceae → bộ Malpighiales

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Bixaceae
Caricaceae
Cochlospermaceae
Flacourtiaceae
Passifloraceae
Stachyuraceae
Turneraceae
Violaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024