Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Violaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoa tím
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Violaceae Batsch 1802

Cỏ hay bụi, Lá mọc cụm tập trung ở gốc, có lá kèm.

Hoa đơn độc, có cọng dài, thường lưỡng tính, đều hay không đều. Lá đài 5 xếp lợp, trường tồn. Cánh hoa 5 xếp lợp hay vặn. Những hoa không đều có 1 cánh dưới kéo dài thành cựa. Nhị 5, bao phấn dựng đứng và ít nhiều chụm lại thành 1 vòng quanh bầu. Bộ nhụy thường gồm 3 lá noãn hợp bên (paracarp) thành bầu thượng, giá noãn bên.

Quả nang khi khô tách 3 (loculicide), đàn hồi, mở bằng van, hiếm khi là quả mọc hay khô.

Thế giới có 16 chi, 850 loài, phân bố ở Toàn cầu, chủ yếu ôn đới và cận nhiệt đới.

Việt Nam có 4 chi, 35 loài.

Phân loại: Có họ hàng gần nhất Flacourtiaceae

Giá trị kinh tế: Làm cảnh, mỹ phẩm (Viola spp.).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales

CÁC CHI
Hybanthus
Rinorea
Viola

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024