Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Vernonia cinerea (L.) Less.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dạ hương ngưu; Bạch đầu ông; bạc đầu nâu; nụ áo hoa tím
Tên khác: Conyza cinerea L.; Pteronia tomentosa Lour.; Calea cordata Lour.; Eupatorium sinuatum Lour.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae
Chi: Vernonia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024