Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Verbenaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ roi ngựa, Mã tiền thảo, Tếch, Ngũ trảo
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Verbenaceae - Họ Cỏ roi ngựa:

Cây thân gỗ hay cây bụi hoặc cỏ, có cành vuông. Lá đơn hay kép chân vịt 3 - 5 lá chét hoặc kép lông chim, mọc đối hay mọc vòng, không có lá kèm. Cụm phần lớn là xim ở nách lá hay tạo thành chùy hoặc ngù ở đỉnh.

Hoa lưỡng tính, mẫu 5 - 4. Đài thường đều. Các lá đài thường đính thành chuông, tồn tại và phát triển trên quả. Cánh hoa hợp, thường có màu và chia làm 2 môi. Tràng hơi không đều hoặc ít khi 2 môi với các thùy xếp lợp. Nhị 4 hoặc 2, đôi khi 5 đính trên ống tràng và xen kẽ với các thùy của tràng. Bộ nhụy gồm 2 ô với các lá đài thường dính thành hình chuông, tồn tại và phát triển dưới quả. Lá noãn 2, hợp thành bầu thượng 2-4 ô, có 1 vòi đơn độc thường đính ở đỉnh bầu.

Quả thường nạc, có mấu được bao bởi các lá đài hợp phát triển, ít khi gồm 4 tiểu hạch khô hoặc quả nang chẻ ô (loculicide).

Thế giới có 100 chi và 2600 loài, phân bố chủ yếu ở vùng Nhiệt đới và Cận nhiệt đới, ít có ở vùng Ôn đới.

Ở Việt Nam có 26 chi và trên 130 loài.

Phân loại: Họ này được phân loại theo kiểu cụm hoa và được chia ra làm 4 phân họ: Verbenoideae (Verbena, Lantana, Lippia, Citharexylum), Viticoideae, Nyctanthoideae, Caryopteridoideae. Verbenaceae thân gỗ được coi gần với Lamiaceae cây thảo.

Giá trị kinh tế: Cây cho gỗ (Tếch - Tectona grandis), lấy tinh dầu, làm chè uống, làm thuốc (Verbena officinalis, Clerodendrum spp., Gmelina arborea), ăn quả, lấy tanin, làm cảnh (Aloysia virgata, Clerodedrum thomsonae).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024