Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Vatica odorata (Giff.) Symingt. 1941 (CCVN, 1: 554).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Táu mật; Làu táu trắng; Làu táu vàng; Làu táu xanh; Táu trắng
Tên khác: Synaptea odorato Giff. 1854. Vatica faginea Dyer, 1874 (FGI, 1: 391). Synaptea faginea Pierre, 1891. Perissandra laotica Gagnep. 1948. Vatica astrotricea Hance, 1876 (CCNVN, 1: 329). V. dyeri King, 1893 (FGI, 1: 392; CCNVN, 1: 319).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Dipterocarpaceae
Chi: Vatica

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024