Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Vallisneria natans (Lour.) Hara
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rong mái chèo; Tóc tiên nước
Tên khác: Physkium natans Lour.; Vallisneria spirales auct., non L.; V. spiroides Roxb.; V. gigantea Graebn.; V. asiatica Miki;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Hydrocharitaceae
Chi: Vallisneria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024