Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Valerianaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vệ nữ, Nữ lang, Va lê
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Valerianaceae - Họ Nữ lang:

Cây thảo. Lá thường xẻ lông chim, mọc đối, không có lá kèm, khi khô có mùi thơm.

Cụm hoa chùy ở đỉnh với lá hoa phát triển. Hoa gần đều, lưỡng tính. Đài tạo thành viền ở đỉnh bầu, khó thấy và thay đổi ở trên quả tạo thành khoảng 30 sợi lông dài. Các cánh tràng dính thành ống. Ở gốc tràng thường có mấu hình túi hoặc thành cựa dạng ống. Nhị 4 hay 3 hoặc 2. Số nhị ít hơn số thùy tràng, bộ nhụy đơn số giả (gồm 3 lá noãn). Bầu dưới 1 ô, phát triển không đều nhau, noãn treo.

Quả dạng hạch, có khi có mào lông ở đỉnh (do đài biến dị và đồng trưởng). Hạt có phôi lớn và không có nội nhũ.

Thế giới có 13 chi và 420 loài, phân bố chủ yếu ở châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ, chủ yếu ở bán cầu Bắc.

Việt Nam có 2 chi và 5 loài.

Phân loại: Họ này nằm trong bộ Dipsacales, là một nhóm tiến bộ thích ứng song song với Compositae.

Giá trị kinh tế: Một số làm thuốc, làm mỹ phẩm, xa lát hay cây cảnh (Valeriana jatamansi, V. hardwickii).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Dipsacales

CÁC CHI
Patrina
Patrinia
Valeriana

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024