Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Vaccinium sprengelii (G. Don) Sleum.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sơn trâm sprengel; Ỏng ảnh
Tên khác: Agapetes sprengelii G. Don; Vaccinium exaristatum Kurz; V. bracteatum auct., non Thunb.; V. harmandianum Dop; V. greenwayae Merr.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ericales
Họ: Ericaceae
Chi: Vaccinium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024