Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Urticaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gai
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Urticaceae Juss. 1789

Cây thường có lông giáp hay ngứa. Lá thường có răng, luôn luôn có lá kèm

Hoa nhỏ thường đơn tính, mẫu 4, tập trung thành bó ở nách lá hay trên cành già, hoặc tạo thành bông dày đặc; nhị đối diện với bao hoa; noãn đơn độc dính ở đáy; bầu trên

Thế giới có 45 / 1000 loài, phân bố ở Hầu hết ở nhiệt đới và ôn đới

Việt Nam có 20 chi, gần 100 loài.

Phân loại: Có 6 tông dựa trên sự khác nhau của hoa. Đặc trưng là lông ngứa: Urticeae, Procridaeae, Forscohleaeae, Boehmerieae, Conocephaleae, Parietaleae

Giá trị kinh tế: Làm thuốc, làm bánh như lá Gai (Boehmeria nivea).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Urticales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024