Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Urochloa paspaloides J & C. Presl
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ đuôi nhọn; Vĩ thảo san
Tên khác: Panicum ambiguum Trin., Brachiaria ambigua (Trin.) A. Camus, Brachiaria paspaloides (J. & C. Presl) C. Hubb.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Urochloa

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024