Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Uraria crinita (L.) Desv. ex DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đuôi chồn quả đen; Đuôi chó; đuôi cáo; bôn bôn; hầu vĩ tóc
Tên khác: Hedysarum crinitum L.; Doodia crinita (L.) Roxb.; Uraria macrostachya Wall.; Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. var. macrostachya (Wall.) Schindl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Uraria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024