Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Turneraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đông Hầu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Turneraceae DC. 1828

Rất gần với Passifloraceae nhưng khác là cỏ thẳng đứng, có ống hoa hình chén (hypanthium, giống với một số loài của họ Rosaceae) do các lá đài và cánh hoa họp lại mà thành, các thùy của tràng xếp vặn, nhị 5 xen kẽ với cánh hoa và không có vành phụ. Đặc trưng bởi vòi nhụy rời và xẻ nhiều ở đỉnh (mỗi vòi có dạng bút lông). Khác với Rossaceae là không có lá kèm, cánh hoa xếp lợp, noãn không đính bên, hạ không có nội nhũ và không có tử y.

Thế giới có 8 chi, 20 loài, phân bố ở nhiệt đới và cận nhiệt đới, nhất là châu Mỹ, châu Phi

Việt Nam chỉ có một loài duy nhất là Đông hầu - Turnera ulmifolia, nguyên sản ở châu Phi, nhập vào trồng làm cảnh

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales

CÁC CHI
Turnera

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024